Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

NAZWY ROŚLIN
  • ROŚLINY LIŚCIASTE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
» Rośliny liściaste

Tilia cordata 'Komsta Minima'

Lipa drobnolistna 'Komsta Minima'

Roślina karłowa o nadzwyczaj powolnym wzroście, pokroju kulistym. Przyrasta rocznie 3 – 4 cm. Jest to siewka T. cordata znaleziona przez St. Komstę. Sadzić na glebach żyznych, stanowiska słonecznych, w ogrodach kolekcjonerskich.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy