Katalog roślin

KATALOG ROŚLIN NIE JEST OFERTĄ HANDLOWĄ. => PATRZ OFERTA

 

Nowa książka o iglakach

 

Miło nam poinformować Państwa, że ukazała się książka pt. "Drzewa i krzewy iglaste" autorstwa Lucjana Kurowskiego, wydana przez Oficynę Wydawniczą MULTICO, którą Państwu polecamy. 

 

Wyjaśnienia do przyrostów roślin zamieszczonych w katalogu:

Podane przyrosty roczne dla poszczególnych gatunków i odmian są orientacyjne i mogą się sporo różnić, ponieważ zależne jest to od warunków w jakich rosną rośliny, klimatycznych, glebowych, pielęgnacyjnych. Należy pamiętać, że najszybciej rośliny rosną w młodości. Z wiekiem przyrost, szczególnie na wysokość maleje, a często prawie ustaje. Korony drzew na przykład stają się płaskie, parasolowate. Czas "młodości" u poszczególnych gatunków i odmian jest bardzo różny. Długość tego czasu ma istotny wpływ na wysokość jaką osiagają. Opisano wiele odmian nowych, których docelowa wysokość nie jest znana (jeszcze rosną). Wysokość często podano szacunkowo, na podstawie długości przyrostów rocznych. 

 

Informacja o prawach autorskich

Znajdujące się opisy i zdjęcia na stronie www.kurowski.pl są naszą własnością. Kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie ich bez naszej zgody jest przestępstwem (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Nasza strona jest monitorowana przez system Copyscape, który wykrywa i natychmiast powiadamia nas o dokonaniu kopiowania nawet jej fragmentu i zamieszczeniu go na stronie złodzieja sieciowego. O fakcie kradzieży (bo tak należy nazywać taki proceder) będziemy informować internautów.

W przypadku nie usunięcia na nasze wezwanie skopiowanych tekstów i zdjęć ze stron złodzieja internetowego, będziemy występować na drogę sądową o naruszenie praw autorskich.

Informacyjnie podajemy poniżej przepisy karne znajdujące się w ustawie:

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 118. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.
3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.