Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

NAZWY ROŚLIN
  • ROŚLINY LIŚCIASTE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
» Rośliny liściaste

Salix cottetii

Wierzba Cotteta

Szczepiona na pniu. Ma pędy cienkie, długie, przyrastające ok. 2 m długości, silnie zwisające. Kwiaty (kotki) złocisto-żółte, rozwijają się w marcu przed rozwojem ciemnozielonych liści. Rośnie dobrze na każdej glebie wilgotnej, stanowisku słonecznym. Nadaje się do uprawy w pojemnikach. Po przekwitnieniu należy silnie przyciąć.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy