Byliny

Wśród ogromnej ilości gatunków i odmian roślin uprawianych w ogrodach występują liczne grupy zielnych roślin zimujących w gruncie o zróżnicowanych cechach i wymaganiach ogólnie zwanych bylinami. Wspólną cecha bylin jest ich wieloletniość. Po wyrośnięciu, wydaniu kwiatów i owoców łodyga najczęściej zamiera, aby w następnych latach proces ten powtarzać. Następuje to dzięki pozostającym żywym organom podziemnym, jak kłącza, korzenie, rozłogi. Chcąc uzyskać zadowalający efekt uprawy bylin, trzeba zwrócić dużą uwagę na dobór odpowiednich gatunków do warunków siedliskowych, jak gleba, jej wilgotność, zawartość składników pokarmowych, nasłonecznienie itp. Gatunki wymagające dużej wilgotności źle będą rosły na stanowiskach suchych, lubiące pełne słońce - nie znoszą cienia. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych gatunków i odmian można znaleźć w ogólnie dostępnej literaturze.