Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Abies borisii-regis

Jodła bułgarska (Jodła Borysa)

Drzewo wiecznie zielone o stożkowatym pokroju, osiągające do 40 m wysokości. Kora na młodych częściach gładka, szara, na pniu spękana. Igły ciemnozielone, ostro zakończone, do 3 cm długości z dwoma białymi paskami od spodu. Szyszki walcowate, ok. 15 cm długości, dojrzałe brązowe. Rośnie na terenach górskich Bułgarii, w Północnej Grecji. Prawdopodobnie powstała ze skrzyżowania A. cephalonica x A.alba, ponieważ posiada cechy obu tych gatunków. W Polsce mniej znana.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy