Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Erica carnea 'Alba'

Wrzosiec krwisty 'Alba'

Krzewinka o białych kwiatach.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy