Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

NAZWY ROŚLIN
  • ROŚLINY DO ZIELENI MIEJSKIEJ
A B C D E F G H J K L M P Q R S T U V W
» Rośliny liściaste

Vinca minor 'Aureovariegata'

Barwinek pospolity 'Aureovariegata'

Płożąca krzewinka o szeroko nieregularnych (pstrych), żółto obrzeżonych, zimozielonych, skórzastych, błyszczących liściach, tworząca z czasem gęsty kobierzec. Kwiaty koloru niebiesko fioletowego wyrastają pojedynczo z kątów liści, ukazują się w maju, a pojedynczo do sierpnia. Rośnie prawie na każdej, przepuszczalnej glebie, pod warunkiem, że ziemia nie jest zbyt jałowa i sucha, stanowiskach słonecznych do półcienistych. Do ogrodów i parków jako roślina okrywowa, uprawiana pod drzewami, na groby.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy