Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

NAZWY ROŚLIN
  • ROŚLINY LIŚCIASTE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
» Rośliny liściaste

Gleditsia triacanthos 'Inermis'

Glediczja trójcierniowa 'Inermis'

Glediczja bezbronna, nie posiada cierni (kolców).
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy