Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Larix decidua 'Pendula'

Modrzew europejski 'Pendula'

Wyselekcjonowana odmiana o wszystkich pędach silnie zwisających. Bardzo rzadko tworzy przewodnik. Szczepiona na wysokim pniu i od tego zależy wysokość rośliny. Pod nazwą ‘Pendula’ występują czasami typy modrzewia o zwisających gałęziach, ale rzadziej lub częściej wytwarzają przewodnik. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, na zasobnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Odmianę ‘Pendula’ poleca się do sadzenia pojedynczo w miejscach eksponowanych.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy