Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Pinus contorta var. contorta

Sosna wydmowa

legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy