Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Pinus thunbergii

Sosna Thunberga

Pochodzi z Japonii, gdzie jest powszechnie uprawiana, szczególnie w pasie nadmorskim. Jako gatunek w Europie, jak i w Polsce nie jest uprawiany na dużą skalę.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy