Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Abies procera

Jodła szlachetna

Drzewo w ojczyźnie osiąga ok. 80 m wysokości, w Polsce ok. 25 m. Przyrasta rocznie ok. 25 cm na wysokość. Korony ma gęste, szeroko stożkowe. Igły ok. 3 cm długości, niebieskawo-zielone, oryginalnie ułożone na pędzie. Wyrastając na krótkim odcinku przylegają do pędu, a następnie łukowato odginają się. Szyszki bardzo duże, ok. 25 cm długości, grube, ciężkie, cylindrycznego kształtu, jasno zielone, dojrzałe purpurowo-brązowe. Dobrze rośnie na glebach żyznych, wilgotnych, stanowiskach słonecznych, osłoniętych.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy