Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Taxus baccata 'Hessei'

Cis pospolity 'Hessei'

Gęsty krzew o pędach wyprostowanych, zwartych i ciemnozielonych igłach ok. 3,5 cm długości. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych i cienistych, glebach żyznych, dostatecznie wilgotnych. Polecany do różnych typów ogrodów.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy