Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Taxus x media 'Profesor Gorczyński'

Cis pośredni 'Profesor Gorczyński'

Krzew o wąsko-kolumnowym pokroju i dość silnym wzroście. Igły ciemno-zielone ok. 3 cm długości. Odmiana męska, hodowcą jest Andrzej Marczewski z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Dobrze rośnie na słonecznych i cienistych stanowiskach, glebach przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych. Polecany do ogrodów przydomowych, nasadzeń miejskich, osiedlowych, sadzony pojedynczo, w grupach lub na żywopłoty, szpalery.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy