Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Juniperus horizontalis 'Mother Lode'

Jałowiec płożący 'Mother Lode'

“Mother Lode’ jest sportem odmiany ‘Wiltonii’i posiada jej wszystkie cechy poza barwą igieł, które są jasno-złociste, nie uszkadzane przez słońce. Jesienią i zimą przebarwiają się na żółto-pomarańczowo z niebieskim odcieniem – również atrakcyjne. Wymaga stanowisk słonecznych lub słabo zacienionych – wtedy ma intensywną, złocistą barwę. Jako roślina płożąca doskonale spełnia swoją funkcję okrywową, sadzona na skarpach, ogrodach skalnych itp.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy