Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Picea pungens 'The Blues'

Świerk kłujący 'The Blues'

Drzewo o bocznych gałęziach silnie zwisających, tworzą formę płaczącą, kolumnową. Podobna jest do P. glauca ‘Pendula’. Przewodnik szczególnie w młodości należy prowadzić przy paliku. Ulistnienie (igły) intensywnie niebieskie. Ma małe wymagania glebowe. Polecany do większych ogrodów na stanowiska słoneczne.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy