Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny iglaste

Tsuga canadensis 'Podzamcze'

Choina kanadyjska 'Podzamcze'

Choina kanadyjska 'Podzamcze' została znaleziona przez Artura i Bronisława Szmitów w mateczniku dawnych Szkółek Zamojskich w Podzamczu. Ponieważ nie znaleziono w dostępnych katalogach i literaturze żadnych informacji na temat tej rośliny nazwano ją wstępnie 'Podzamcze' od miejsca jej odkrycia. Rozmnożono ją i posadzono w kolekcji szkółki pp. Szmitów w Pęchcinie. Na razie rośnie krzaczasto. Charakteryzuje się zielonożółtym zabarwieniem igieł. Inne cechy jak u gatunku.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy