Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Erica × darleyensis 'Ghost Hills'

Wrzosiec darlejski 'Ghost Hills'

Krzewinka szeroko rozrastająca się, osiągająca ok. 35 cm wysokości. Kwiaty purpurowo-czerwone. W czasie łagodnych zim kwitnie już w lutym do kwietnia.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy