Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Erica carnea 'Golden Starlet'

Wrzosiec krwisty 'Golden Starlet'

Krzewinka szeroko rozrastająca się, o zielonożółtych liściach i białych kwiatach.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy