Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Pieris japonica 'White Cascade'

Pieris japoński 'White Cascade'

Ma białe kwiaty, sukcesywnie rozwijające się. Wiechy kwiatowe zwisające, długie do 20 cm.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy