Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Quercus velutina

Dąb barwierski (dąb jedwabisty)

Drzewo szerokie, rozłożyste, osiągające w ojczyźnie (wschodnia część Ameryki Północnej) do 30 m wysokości, o ciemnobrązowej korze. Liście do 25 cm długości, eliptyczne, ciemnozielone, błyszczące, z 7 ostro zakończonymi, głębokimi klapami, jesienią przebarwiającymi się na czerwono. Żołędzie czerwono-brązowe głęboko osadzone w miseczkach. Lubi gleby kwaśne. Źle rośnie na glebach z zawartością wapna. Polecany do dużych ogrodów i parków. Dość odporny na niskie temperatury. Kora zawiera dużo garbników (taniny), dlatego używana była do barwienia skór i tkanin. Używana była również w medycynie ludowej.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy