Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Rhododendron

Rodzaj Rhododendron należący do rodziny wrzosowatych (Erciceae) obejmuje kilkaset gatunków i grup oraz kilka tysięcy odmian. Dla celów użytkowych potocznie najczęściej określa się: 1. RÓŻANECZNIKI, 2. AZALIE WIELKOKWIATOWE, 3. AZALIE JAPOŃSKIE I INNE. Cechą wspólną tych gatunków jest to, że wymagają kwaśnego, przepuszczalnego i wilgotnego podłoża.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy