Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Andromeda polifolia 'Compacta'

Modrzewnica pospolita 'Compacta'

Zimozielona krzewinka wyrastająca do 30 cm, o zwartym pokroju. Liście wąskie, srebrzysto-zielone. Kwiaty drobne, kuliste, bardzo liczne, różowe. Kwitnie w końcu kwietnia, na początku maja. Dobrze i zdrowo rośnie na stanowiskach słonecznych i półcienistych , glebach kwaśnych (torfowych).
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy