Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Malus x zumi 'Calocarpa'

Jabłoń ozdobna 'Calocarpa'

Drzewo o wzniesionych pionowo gałęziach, tworzy wąsko piramidalny pokrój. Kwiaty białe, w pączkach różowe. Owoce ok. 1 cm średnicy, jaskrawoczerwone, twarde, pozostające na drzewie do zimy. Owocuje bardzo obficie. Ma małe wymagania glebowe. Na stanowiska słoneczne w ogrodach przydomowych, osiedlowych.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy