Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Betula utilis var. jacquemontii

Brzoza pożyteczna 'Jacquemonta'

Brzoza pożyteczna odmiana 'Jacquemonta' jest bardzo podobna w cechach, wymaganiach i zastosowaniu do brzozy pożytecznej 'Doorenbos', dlatego nie podaję jej szczegółowego opisu. Według dendrologów nie jest ona (Betula utilis 'Jacquemontii') uznawana za osobną odmianę geograficzną brzozy pożytecznej ( Betula utilis), ponieważ jest gatunkiem bardzo zmiennym (polimorficznym).
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy