Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Rośliny liściaste

Vinca minor 'Plena'

Barwinek pospolity 'Plena'

Zimozielona, płożąca się roślina, z rocznym przyrostem do 0,3 m . Liście skórzaste, eliptyczne, ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty pełne niebieskie, pojawiające się od kwietnia do września. Lubi stanowiska półcieniste do cienistych, gleby próchniczne, umiarkowanie wilgotne. Odmiana bardzo odporna. Doskonała roślina okrywowa (zadarniająca), na murki, skarpy, groby, pod drzewami i do pojemników. Tradycyjnie używana jako przybranie wielkanocnego stołu.
legendacechy rośliny
Cechy rośliny
legendawarunki uprawy
Warunki uprawy
legendazastosowanie
Zastosowanie / produkowane formy