Blog Lucjana Kurowskiego Z pasją o ogrodach, roślinach i pracy, którą kocha
Menu bloga

Szkoła w Wilnie 2003 rok

 • Zdj. nr 1;  Nasze nasadzenia przy Polskiej Szkole im. J.Pawła II w Wilnie w październiku 2003 roku
 • Zdj. nr 2;  Polska Szkoła im. J.Pawła II w Wilnie - październik 2003 rok.
 • Zdj. nr 3;  Polska Szkoła im. J.Pawła II w Wilnie - październik 2003 rok.
 • Zdj. nr 4;  Polska Szkoła im. J.Pawła II w Wilnie - październik 2003 rok.
 • Zdj. nr 5;  Nasze nasadzenia przy Polskiej Szkole im. J.Pawła II w Wilnie w październiku 2003 roku
 • Zdj. nr 6;  Nasze nasadzenia przy Polskiej Szkole im. J.Pawła II w Wilnie w październiku 2003roku
 • Zdj. nr 7;  Polska Szkoła im. J.Pawła II w Wilnie - październiku 2003 roku.
 • Zdj. nr 8;  Nasze rośliny przy Polskiej Szkole im. J.Pawła II w Wilnie w październiku 2003 roku
 • Zdj. nr 9;  Polska Szkoła im. J.Pawła II w Wilnie - październik 2003 rok.

Polska Szkoła w Wołkowysku w marcu 2000 roku przed nasadzeniami roślin

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  Przed nasadzeniami.
 • Zdj. nr 7;  Na początku nasadzeń.
 • Zdj. nr 8;  W głębi szkoła białoruska.
 • Zdj. nr 9;  W głębi gmach parku.
 • Zdj. nr 10;  Szkoła Polska w Wołkowysku w dniu zakończenia roku szkolnego w maju 2001 roku.

Zieleń przy polskich Szkołach na Wschodzie

 • Zdj. nr 1;  Polska Szkoła w Grodnie
 • Zdj. nr 2;  Polska Szkoła w Wołkowysku

W latach 1998-2001 r. wystąpiłem z inicjatywą urzadzenia Zielenii przy nowo wybudowanych przez Polskę, Polskich Szkołach w Grodnie, Wołkowysku i Wilnie. Inicjatywę poparli członkowie Związku Szkółkarzy Polskich służąc w miarę możliwości materiałem roślinnym i pomocą finansową. Projekty nasadzeń wykonał p. mgr. Tomasz Chyliński, dokonując przedtem wizji lokalnej. Transportem roślin, niezbędnym sprzętem, nawozami potrzenymi do pielęgnacji i innymi sprawami organizacyjnymi zajęła się Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza w Lublinie z panem prezesem Józefem Adamskim. Wysadzono łącznie prawie 6.000 sztuk drzew i krzewów. Udzieliłem również odpowiednich instrukcji i dozoru sadzenia i pielęgnacji roślin. 

Polskim Szkołom w Brześciu i Turkmenii (Centrum Polonii) przekazano podręczniki do nauki języka polskiego wartości 1.800 zł. 

Akcja ta spotkała się z ogromną wdzięcznością społeczności Szkół, jak i Polonii tych krajów. Wszystkim darczyńcom - osobom i instytucjom - w imieniu obdarowanych jak i własnym bardzo gorąco dziękuję. 

Polska Szkoła w Grodnie w marcu 1999 r. w czasie sadzenia drzew i krzewów.

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  Polska szkoła w Grodnie w 1999 roku.
 • Zdj. nr 8;  Szkoła polska w Grodnie w dniu zakończenia roku szkolnego w maju 2001 roku.
 • Zdj. nr 9;  Spotkanie w Grodnie nauczycieli szkół polskich na Białorusi.
 • Zdj. nr 10;  Spotkanie w Grodnie nauczycieli szkół polskich na Białorusi.

Polska Szkoła w Wołkowysku w czerwcu 2010 roku

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  

Polska Szkoła w Grodnie w czerwcu 2010 roku

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  

.

 • Zdj. nr 1;  Grób Elizy Orzeszkowej na cmentarzu w Grodnie
 • Zdj. nr 2;  Pomnik na grobie Elizy Orzeszkowej w Grodnie

Gospodarstwo nasze (Szkółki Kurowscy) poza wspólną akcją ze Związkiem przekazało drzewa i krzewy dla Szkół i Ośrodków Polonijnych dla:

Dom Polski w Baranowicach, Polski Ośrodek Młodzieżowy w Barze, Polski Ośrodek w Czernichowie k/ Kijowa, Polski Ośrodek w Charkowie, Ośrodek Oblatów w Obuchowie k/Kijowa, Cmentarz Orląt we Lwowie, obsadzenie grobu E. Orzeszkowej w Grodnie, Wileńska Wyższa Szkoła w Wojdatach, Arboretum w Sofijówce k/ Humania. 

Łącznie w ramach tej pomocy przekazaliśmy 2.300 szt. drzew i krzewów.