Blog Lucjana Kurowskiego Z pasją o ogrodach, roślinach i pracy, którą kocha
Menu bloga

Kościół parafialny p.w. Znalezienia Św. Krzyża i Św. Andrzeja w Końskowoli

 • Zdj. nr 1;  Kościół parafialny p.w. Znalezienia Św. Krzyża i Św. Andrzeja w stylu barokowym
 • Zdj. nr 2;  Kościół parafialny od strony południowej
 • Zdj. nr 3;  Kościół parafialny p.w. Znalezienia Św. Krzyża i Św. Andrzeja
 • Zdj. nr 4;  Tablica pamiątkowa
 • Zdj. nr 5;  Kościół Farny od strony południowej, po lewej stronie kapliczki drogi krzyżowej
 • Zdj. nr 6;  Dzwonnica
 • Zdj. nr 7;  Stacja drogi krzyżowej na zewnątrz kościoła
 • Zdj. nr 8;  Kościół Farny, po prawej widok na dzwonnicę i kapliczki drogi krzyżowej
 • Zdj. nr 9;  Stacja drogi krzyżowej na zewnątrz kościoła
 • Zdj. nr 10;  Kościół Farny 3-nawowy p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Andrzeja z XVI i przebudowany w XVIII wieku, widok od strony północnej
 • Zdj. nr 11;  Tablica pamiątkowa poświęcona proboszczom tutejszym: Grzegorzowi Piramowiczowi i Franciszkowi Zabłockiemu
 • Zdj. nr 12;   Tablica pamiątkowa
 • Zdj. nr 13;  Nawa Główna
 • Zdj. nr 14;  Prezbiterium i ołtarz główny
 • Zdj. nr 15;  Kościół Farny, nawa południowa, kaplica Matki Boskiej
 • Zdj. nr 16;  Witraż Św. Anny
 • Zdj. nr 17;  Witraż Św. Heleny
 • Zdj. nr 18;  Witraż Św. Jana Pawła II
 • Zdj. nr 19;  Tablica pamiątkowa w kościele
 • Zdj. nr 20;  Tablica pamiątkowa w kosciele
 • Zdj. nr 21;  Nagrobek księżnej Zofii z Opalińskich Lubomirskiej zaprojektowany przez Tylmana van Gameren
 • Zdj. nr 22;  XVII - wieczna chrzcielnica
 • Zdj. nr 23;  Ornat jedwabny z XVIII wieku pochodzi z krypty północnej
 • Zdj. nr 24;  Suknia księżnej Zofii Lubomirskiej - 1675 r. pochodzi z sarkofagu znajdującego się w krypcie południowej
 • Zdj. nr 25;  Ołtarz Św. Andrzeja
 • Zdj. nr 26;  Widok na prezbiterium
 • Zdj. nr 27;  Prezbiterium, ołtarz główny
 • Zdj. nr 28;  Ambona
 • Zdj. nr 29;  Prezbiterium - 4 ewangelistów
 • Zdj. nr 30;  Ołtarz główny
 • Zdj. nr 31;  Zakrystia
 • Zdj. nr 32;  Widok na Nawę Środkową
 • Zdj. nr 33;  Fragment ceglanej posadzki pochodzącej z początków XVII wieku
 • Zdj. nr 34;  Epitafium Karola Khittla
 • Zdj. nr 35;  Epitafium Karola Khittla detal
 • Zdj. nr 36;  Epitafium Karola Khittla detal
 • Zdj. nr 37;  Wejście do kryp
 • Zdj. nr 38;  Krata wejściowa do nawy głównej
 • Zdj. nr 39;  Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej
 • Zdj. nr 40;  Kaplica północna "Zdjęcie z krzyża"
 • Zdj. nr 41;  Ołtarz boczny Św. Stanisława Biskupa
 • Zdj. nr 42;  Fragment średniowiecznego muru

Krypty w kościele parafialnym p.w. Znalezienia Św. Krzyża i Św. Andrzeja w Końskowoli

 • Zdj. nr 1;  Wejście do krypt
 • Zdj. nr 2;  Korytarz prowadzący do krypt.
 • Zdj. nr 3;  Korytarz prowadzący do krypt.
 • Zdj. nr 4;  Widok na krypę północną.
 • Zdj. nr 5;  Sarkofag z personifikacją Vanitas - marności życia
 • Zdj. nr 6;  Symbole marności życia: ręka spoczywa na klepsydrze, druga na otwartej biblii - życie
 • Zdj. nr 7;  Sarkofag księżnej Zofii z Opalińskich Lubomirskiej
 • Zdj. nr 8;  Sarkofag księżnej Zofii z Opalińskich Lubomirskiej z herbem Śreniawa
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  Fragment średniowiecznego sarkofagu
 • Zdj. nr 14;  Fragment średniowiecznego sarkofagu

Naczynia liturgiczne w kościele parafialnym p.w. Znalezienia Św. Krzyża i Św. Andrzeja w Końskowoli

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  

Kościół p.w. Św. Anny w Końskowoli

 • Zdj. nr 1;  Kościółek Św. Anny - przyszpitalny
 • Zdj. nr 2;  Kościółek Św. Anny od strony północnowschodniej
 • Zdj. nr 3;  Kościółek Św. Anny od strony północnozachodniej
 • Zdj. nr 4;  Kościółek Św. Anny i kapliczka wotywna
 • Zdj. nr 5;  Kościółek Św. Anny - przyszpitalny
 • Zdj. nr 6;  Kościółek Św. Anny - przyszpitalny
 • Zdj. nr 7;  Kościół pw. św. Anny - Nawa główna i prezbiterium- widok z góry
 • Zdj. nr 8;  Prezbiterium - ołtarz w kościółku św. Anny.
 • Zdj. nr 9;  Ołtarz - Św. Anna, Najświętsza Maryja Panna i Dzieciątko Jezus
 • Zdj. nr 10;  Ołtarz - św. Wojciech, św. Jacek Odrowąż
 • Zdj. nr 11;  Ołtarz - św. Stanisław i św. Florian
 • Zdj. nr 12;  Fragment sklepienia nad nawą główną
 • Zdj. nr 13;  Fragment sklepienia nad nawą główną
 • Zdj. nr 14;  Widok na organy
 • Zdj. nr 15;  Oratorium - kominek do ogrzewania (pomieszczenie mieszkalne)
 • Zdj. nr 16;  Oratorium - fragment kominka
 • Zdj. nr 17;  Kasetony na sklepieniu kolebkowym
 • Zdj. nr 18;  Kasetony na sklepieniu kolebkowym
 • Zdj. nr 19;  Kasetony na sklepieniu kolebkowym
 • Zdj. nr 20;  Oratorium - pomieszczenie mieszkalne - kominek
 • Zdj. nr 21;  Oratorium - malowidła na ścianach
 • Zdj. nr 22;  Christogram
 • Zdj. nr 23;  Zakrystia - rzeźbione naczynia (lawabo) do obmywania rąk przez kapłana
 • Zdj. nr 24;  Zakrystia - kominek
 • Zdj. nr 25;  Zakrystia - kominek detal

Krypty pod kościółkiem Św. Anny w Końskowoli

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  

Kościół w Augustowie

 • Zdj. nr 1;  

Kościół w Batorzu

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Kościółek w Bolestraszycach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościół Św. Wojciecha w Białej Rawskiej

 • Zdj. nr 1;  Kościół i dzwonnica.
 • Zdj. nr 2;  Kościół i dzwonnica.
 • Zdj. nr 3;  

Kościół w Głuchowie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  Dzwonnica

Kościół w Gorecku

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościół i Domek Loretański w Gołębiu

 • Zdj. nr 1;  Kościół p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny, wybudowany w 1628-36 r. w stylu manierystycznym.
 • Zdj. nr 2;  Kościół p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny, wybudowany w 1628-36 r. w stylu manierystycznym.
 • Zdj. nr 3;  Kościół p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny, wybudowany w 1628-36 r. w stylu manierystycznym.
 • Zdj. nr 4;  Domek Loretański - wybudowany w latach 1636-38.
 • Zdj. nr 5;  Domek Loretański - wybudowany w latach 1636-38.
 • Zdj. nr 6;  Domek Loretański - wybudowany w latach 1636-38.

Kościół z polnego kamienia w Głowaczowie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Sobór Św. Trójcy w Hajnówce

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  Ikony
 • Zdj. nr 10;  Ikony
 • Zdj. nr 11;  Ikony

Kościół w Horyńcu

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Kościół i droga krzyżowa w Janowie Lubelskim

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  

Koścół z XIV wieku w Janowcu

 • Zdj. nr 1;  Kościół od strony zachodniej.
 • Zdj. nr 2;  Informacje o kościele.
 • Zdj. nr 3;  Elewacja i wejście od strony zachodniej.
 • Zdj. nr 4;  Fragment elewacji zachodniej.
 • Zdj. nr 5;  Widok od strony północnej.
 • Zdj. nr 6;  Widok na zamek.
 • Zdj. nr 7;  Lewa nawa
 • Zdj. nr 8;  Widok na nawę główną.
 • Zdj. nr 9;  Nawa główna.
 • Zdj. nr 10;  Nawa główna.
 • Zdj. nr 11;  Prezbiterium.
 • Zdj. nr 12;  Późnorenesansowe nagrobki Andrzeja Firleja i jego żony Barbary ze Szreńskich
 • Zdj. nr 13;  Nagrobek Barbary - dłuta Santi Gucciego (ok. 1587 r.) nadwornego artysty króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego
 • Zdj. nr 14;  Nagrobek Andrzeja Firleja dłuta Santi Gucciego, właśiciel Janowca.
 • Zdj. nr 15;  Sklepienie nad prezbiterium.
 • Zdj. nr 16;  Ołtarz główny, nagrobki, sklepienie.
 • Zdj. nr 17;  Widok na organy i wyjście.
 • Zdj. nr 18;  Ambona
 • Zdj. nr 19;  Organy
 • Zdj. nr 20;  Tablica epitafijna

Janowiec - Kościół z XIV wieku, z licznymi tablicami epitafijnymi i nagrobkami oraz plebanią z 1614 r. Sprzed kościoła rozciaga się piękny widok na zamek.

Droga Krzyżowa w Kalwarii Piotrawińskiej

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Kościół w Kamionce k/Lubartowa

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  Kaplica Grobowa Weyssenhoffów w Kamionce k/Lubartowa

Kościół i dzwonnica w Karczmiskach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Klasztor Nazaretanek w Komańczy

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  
 • Zdj. nr 19;  
 • Zdj. nr 20;  
 • Zdj. nr 21;  
 • Zdj. nr 22;  
 • Zdj. nr 23;  
 • Zdj. nr 24;  

Klasztor Nazaretanek w Komańczy - miejsce internowania i pobytu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kościół w Kraśniku

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Kościół w Kurowie z XVI - XVII wieku

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  Plebania z XVIII wieku w Kurowie.
 • Zdj. nr 6;  

Kościół drewniany w Krzyżowej

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  

Kościół w Klementowicach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Katedra w Licheniu

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  Dom pielgrzyma w Licheniu

Kościół i cmentarz w Lipcach Reymontowskich

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Kościół w Lubartowie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  

Katedra w Lublinie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  

Sanktuarium Św. Antoniego w Lublinie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Kościół w Świetej Lipce

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościoły w Markuszowie

 • Zdj. nr 1;  Kościół parafialny
 • Zdj. nr 2;  Kościół parafialny
 • Zdj. nr 3;  Kościół parafialny
 • Zdj. nr 4;  Kościół parafialny
 • Zdj. nr 5;  Kościół parafialny
 • Zdj. nr 6;  Plebania przy kościele parafialnym w Markuszowie
 • Zdj. nr 7;  Kościół pw. Św. Ducha w Markuszowie
 • Zdj. nr 8;  Kościół pw. Św. Ducha w Markuszowie
 • Zdj. nr 9;  Kościół pw. Św. Ducha w Markuszowie
 • Zdj. nr 10;  Kościół pw. Św. Ducha w Markuszowie

Kościół w Malicach

 • Zdj. nr 1;  

Kościół Drewniany w Momotach Górnych

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  

Kościół w Modliborzycach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  

Kościół w Modryniu - dawna cerkiew

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Katedra w Oliwie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  

Kościół w Opolu Lubelskim

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  

Kaplica w Polanówce pow. Opole Lub. z XVIII i XIX wieku.

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Kościól w Pionkach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościół w Piotrawinie z XV wieku

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  

Kościół, dzwonnica, kapliczki, parkan z tablicami urzędujących proboszczów, plebanią w Potoku Wielkim

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  Plebania w Potoku Wielkim

Kościół renesansowy p.w. Świętej Trójcy z połowy XVII w. Radzyniu Podlaskim

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościół w Skrzypsku Wielkim

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Kościół i miasto Szydłów

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  

Kościół w Terebiniu

 • Zdj. nr 1;  

Monasty w Turkowicach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  Obecnie szkoła.

Kościół w Urzędowie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościół w Wilkowie z XVI - XVIII wieku.

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  

Kościół we Włostowicach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  

Kościół Św. Trójcy we Wrzelowcu

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościół w Werbkowicach

 • Zdj. nr 1;  

Kościół w Wysokim Kole

 • Zdj. nr 1;  

Kościół w Zwoleniu

 • Zdj. nr 1;  Kościół w Zwoleniu
 • Zdj. nr 2;  Centrum Religijne w Zwoleniu
 • Zdj. nr 3;  Kościół w Zwoleniu
 • Zdj. nr 4;  Kościół w Zwoleniu

Katedra w Zamościu

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  

Kościół w Żyrzynie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  

Cerkiew Św. Mikołaja w Białowieży

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Cerkiew prawosławna w Dołhobyczowie

 • Zdj. nr 1;  

Cerkiew prawosławna (pierwotnie greckokatolicka) w Komańczy

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  

Cerkiew na Świętej Górze Grabarce

 • Zdj. nr 1;  

Cerkiew w Narewce

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Synagoga w Modliborzycach

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Synagoga w Szczebrzeszynie

 • Zdj. nr 1;  

Gruzja

, Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 1;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 2;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 3;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 4;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 5;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 6;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 7;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 8;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 9;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 10;  Monastyr Dżwari
 • Zdj. nr 11;  Monastyr Dżwari

Gruzja geograficznie należąca do Azji to kraj górzysty z pięknymi widokami (góry Kaukazu z najwyższym szczytem Szchara - 5193 m n. p. m.). Kraj z bardzo ciekawą historią, kulturą i sztuką, miastami skalnymi, zamkami obronnymi, bardzo liczną i bogatą architekturą sakralną. Najstarsze kościoły chrześcijańskie pochodzą z IV wieku, po przyjęciu w roku 303 chrześcijaństwa. W czasie włączenia Gruzji do Związku Sowieckiego uległy szczególnie ich wnętrza dewastacji. Wykorzystywane były na przykład jako różnego rodzaju magazyny. Obecnie wierni starają się ich odbudować. Zwiedzając niektóre świątynie wykonałem trochę zdjęć, aby pokazać mimo zniszczeń i zaniedbań ich piękno. W odległości kilkunastu kilometrów od Tbilisi jest starożytne miasto Mccheta, dawna stolica Iberii, gdzie znajdują się najstarsze świątynie chrześcijańskie, monastyr Dżwari, klasztor Samtawro i katedra Sweti Cchoweli. Wpisane na listę UNESCO.

Monastyr Dżwari zbudowany w IV wieku na szczycie stromego wzgórza, z którego rozciąga się piękny widok na rzekę Mtkwari i Kury, miasto Mccheta i góry.

 

 

 

 

 

 

Monastyr Samtawro

, Gruzja
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  

Początki monastyru Samtawro sięgają IV wieku. Na szczególną uwagę zasługuje cerkiew Św. Nino i Przemienienia Pańskiego.

 

 

Katedra Sweti Cchoweli

, Gruzja
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  Dzwonnica
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  

Katedra Sweti Cchoweli to jeden z najważniejszych zabytków architektury kościelnej w Gruzji, zbudowana w XI wieku, wykonana z piaskowca na 54 m wysokości. Postawiona na miejsce Świątyni z IV wieku. Jest miejscem wiecznego spoczynku królów Gruzji. Obecnie jest siedziba najwyższych władz kościoła gruzińskiego.

Kompleks klasztorny w Gelati koło Kutaisi.

, Gruzja
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  

Zdjęcia przestawiają kompleks klasztorny (monastyr) z XII wieku w Gelati koło Kutaisi. Największa świątynia klasztoru Gelati to XII - wieczna katedra Najświętszej Marii Panny z dobrze zachowanymi freskami.

Armenia

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  

Armenia  leżąca w  zachodniej części Azji  to  kraj  górzysty,  gdzie ponad 90%  powierzchni leży ponad 1.000 m n.p.m. Ma bardzo zróżnicowany klimat (góry Kaukazu) i roślinność. Na terenie Armeni występuje ponad 3,5 tysiąca gatunków roślin rosnących "dziko", około 200 reliktowych. Najczęściej spotykana i uprawiana jest morela, brzoskwinia, morwa, orzech włoski. W środkowej części Armeni leży jezioro górskie Sewan, drugie co do wielkości na świecie o powierzchni 940 km2, na wysokości 1899 m n.p.m.

Armenia przyjęła chrześcijaństwo w 303 roku w następstwie czego powstało bardzo dużo zabytkowych budowli - klasztorów wykonanych z kamienia, o unikalnej architekturze. Bogactwo zabytków, piękne widoki i przyjazna atmosfera ludności zachęca do zwiedzania.

Kompleks klasztorny Haghpa

, Armenia
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  
 • Zdj. nr 19;  
 • Zdj. nr 20;  
 • Zdj. nr 21;  

Zdjęcia przestawiają kompleks klasztorny Haghpat z X-XIII w. będący przykładem wspaniałej ormiańskiej, średniowiecznej architektury i pochówku znamienitych osób. Przez trzy wieki wybudowano ponad 20 kościołów, kaplice, nie licząc pomieszczeń gospodarczych, sal w których odbywały się dysputy naukowe, bibliotek, gdzie gromadzono zbiory ksiąg. Płyty nagrobne po których się chodzi znajdują się w świątyniach, jak na zewnątrz.

 

Katedra Zwartnoc i jej otoczenie.

, Armenia
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  
 • Zdj. nr 19;  

Zdjęcia przestawiają otoczenie i katedrę Zwartnoc, duchową stolicę Armeni położonej w niewielkiej odległości od Erywania w Eczmiadzynie. Katedra jest siedzibą patriarchów - Katolikosa, zwierzchnika Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

Kompleks klasztorny Sanahin

, Armenia
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  

Zdjęcia przedstawiają kompleks klasztorny Sanahin z X wieku, w którym podobna jest architektura jak w klasztorze Haghpat. Były one ośrodkiem, gdzie wykładano nauki humanistyczne, prowadzono dysputy uczące, pisano prace naukowe. Te dwa zespoły klasztorne są wpisane na listę UNESCO.

Klasztor Sewanawank

, Armenia
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  

Zdjęcia przedstawiają klasztor Sewanawank z VIII - IX wieku położonego wysoko w górach nad jeziorem Sewan. Jezioro górskie, słodkowodne Sewan jest drugie na świecie co do wielkości, położone na wysokości około 1900 m n.p.m. Monaster Sewanawank (Czarny klasztor) był miejscem banicji grzesznych duchownych, jak również wysoko urodzonych.

Klasztor Geghard

, Armenia
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  
 • Zdj. nr 19;  
 • Zdj. nr 20;  
 • Zdj. nr 21;  
 • Zdj. nr 22;  
 • Zdj. nr 23;  
 • Zdj. nr 24;  
 • Zdj. nr 25;  
 • Zdj. nr 26;  
 • Zdj. nr 27;  

Zdjęcia przedstawiają zespół klasztorny Geghard, powstały w VIII wieku, który jest częściowo wykuty w skale. Według przekazów przechowywano w nim włócznie Langinusa, którym miał być przebity bok Chrystusa.

Kompleks świątynny Garni.

, Armenia
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  

Zdjęcia przedstawiają kompleks świątynny Garni, boga pogańskiego Mitry. Świątynia jest kopią tej, która w czasie trzęsienia ziemi w XVII wieku legła w gruzach.

Kościoły w Australii

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  

Kościół w Paratach w Brazylii

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Katedra gotycka z XIII wieku - Barcelona

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  Kaplica Św. Eulalii w Katedrze - Barcelona

Katedra - Familia Sagrada (Świętej Rodziny) projekt Antonio Gaudi - Barcelona

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  

Katedra w Canterbury

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kościoły w Finlandii

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Katedra w Girenie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Kościół ewangelicki w Harwood - Anglia

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  

Montserrat - Klasztor Benedyktynów - Hiszpania

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  

Monasterio de Piedra - Hiszpania

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kirkince koło Efez w Turcji.

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  

Miejsce ostatniego pobytu na ziemi Najświętszej Maryi Panny, matki Jezusa Chrystusa - w Kirkince koło Efez (Turcja).

Katedra Wniebowzięcia NMP (tu śluby Jana Kazimierza) we Lwowie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  

Kaplica Boimów p.w. Trójcy Świętej i Męki Pańskiej we Lwowie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  

Kościół Dominikanów p.w. Bożego Ciała we Lwowie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  

Kościóły na Maderze

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  

Cerkiew w Moskwie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  

Kościół w Sahryniu

 • Zdj. nr 1;  

Katedra Nuestra Señora del Pilar w Saragossie

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  Monstrancja w Katedrze w Saragossie

Bazylika w Walencji

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  

Katedra w Winchester

 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  
 • Zdj. nr 19;  
 • Zdj. nr 20;  
 • Zdj. nr 21;  
 • Zdj. nr 22;  

Wielki Meczet i katedra w Kordobie

, Hiszpania
 • Zdj. nr 1;  
 • Zdj. nr 2;  
 • Zdj. nr 3;  
 • Zdj. nr 4;  
 • Zdj. nr 5;  
 • Zdj. nr 6;  
 • Zdj. nr 7;  
 • Zdj. nr 8;  
 • Zdj. nr 9;  
 • Zdj. nr 10;  
 • Zdj. nr 11;  
 • Zdj. nr 12;  
 • Zdj. nr 13;  
 • Zdj. nr 14;  
 • Zdj. nr 15;  
 • Zdj. nr 16;  
 • Zdj. nr 17;  
 • Zdj. nr 18;  
 • Zdj. nr 19;  
 • Zdj. nr 20;  
 • Zdj. nr 21;  
 • Zdj. nr 22;  
 • Zdj. nr 23;  
 • Zdj. nr 24;  
 • Zdj. nr 25;  
 • Zdj. nr 26;  
 • Zdj. nr 27;  
 • Zdj. nr 28;  
 • Zdj. nr 29;  
 • Zdj. nr 30;  
 • Zdj. nr 31;  
 • Zdj. nr 32;  
 • Zdj. nr 33;  
 • Zdj. nr 34;  
 • Zdj. nr 35;  
 • Zdj. nr 36;  
 • Zdj. nr 37;  
 • Zdj. nr 38;  
 • Zdj. nr 39;  
 • Zdj. nr 40;  
 • Zdj. nr 41;  
 • Zdj. nr 42;  
 • Zdj. nr 43;  
 • Zdj. nr 44;  
 • Zdj. nr 45;  
 • Zdj. nr 46;  
 • Zdj. nr 47;  
 • Zdj. nr 48;  

Wielki Meczet (meczet Omajjadów) uznawany jest za najwspanialszy przykład architektury sakralnej islamskiej na świecie, w którym mieści się również czynna chrześcijańska katedra. Powierzchnia meczetu ma 2,35 ha. Meczet w czasie wieków przechodził wiele zmian i przystosowań związanych z wpływami i potrzebami chrześcijan. Wyburzono część meczetu, aby wybudować świątynię chrześcijańską. Na przykład - z 1293 kolumn pozostawiono tylko 856. Dalszemu wyburzaniu meczetu zabronił król Karol I, który powiedział "To co budujecie można wznieść wszędzie, a tego coście zburzyli nie ma i nie było nigdzie". Mimo tego zniszczenia jest wspaniałym, zachwycającym obiektem.