Wydarzenia

Konferencja "Dzień hodowcy roślin - lepsze odmiany, lepsze życie" na terenie COBORU

11.10.2022, Słupia Wielka

W dniach 11-12 października 2022 roku na terenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)  w Słupi Wielkiej odbyła się uroczysta konferencja pt. "Dzień hodowcy roślin - lepsze odmiany, lepsze życie", zorganizowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale COBORU. Celem konferencji było omówienie dorobku hodowlanego krajowych jednostek hodowli roślin oraz uhonorowanie zasłużonych hodowców. W uznaniu zasług na rzecz rozwoju polskiej hodowli roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił 61 hodowców, a wśród nich Lucjana Kurowskiego, obdarowując okolicznościowa statuetką.