Wystawy

24 Międzynarodowa Wystawa "Zieleń to Życie"

03.09.2016, Warszawa

W dniach 1 - 3.09.2016 r. uczestniczyliśmy w Wystawie "Zieleń to Życie", gdzie nasze stoisko otrzymało "Złotego Wawrzyna" za najaktakcyjniejsze stoisko wystawy, którego projektantem była Anna Kurowska, a blogosfera ogrodnicza przyanała nam III miejsce.

Dziękujemu jury konkursu za uznanie.