Wydarzenia

Szkółki Kurowscy uczestniczą w Akcji Ekologicznej "Zielono Wkoło" organizowanej przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Mamy nadzieję, że działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz wpływu roślin na zwierzęta i człowieka przyniosą pozytywny efekt i faktycznie WKOŁO będzie bardziej ZIELONO.