Napisali o nas

Rośliny Ozdobne - Nr 5/2004 wrzesień/październik 2004 r.
Artykuł o Gospodarstwie Szkółkarskim Lucjana i Grzegorza Kurowskich napisany z okazji otrzymania przez Szkółkę Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii "Gospodarstwo Rolne"