Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Die Nadelpflanzen

Juniperus horizontalis 'Pancake'

ZeichenerklärungPflanzeneigenschaften
Pflanzeneigenschaften
ZeichenerklärungAnbaubedingungen
Anbaubedingungen
ZeichenerklärungVerwendung
Verwendung/produzierte Formen