Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Die Nadelpflanzen

Juniperus conferta 'Golden Wings'

ZeichenerklärungPflanzeneigenschaften
Pflanzeneigenschaften
ZeichenerklärungAnbaubedingungen
Anbaubedingungen
ZeichenerklärungVerwendung
Verwendung/produzierte Formen