Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Die Nadelpflanzen

Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' (J. media 'Old Gold')

Wacholder 'Old Gold'

ZeichenerklärungPflanzeneigenschaften
Pflanzeneigenschaften
ZeichenerklärungAnbaubedingungen
Anbaubedingungen
ZeichenerklärungVerwendung
Verwendung/produzierte Formen