Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Die Laubpflanzen

Fagus sylvatica 'Remillyensis'

ZeichenerklärungPflanzeneigenschaften
Pflanzeneigenschaften
ZeichenerklärungAnbaubedingungen
Anbaubedingungen
ZeichenerklärungVerwendung
Verwendung/produzierte Formen