Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Die Laubpflanzen

Salix cottetii

Weide

ZeichenerklärungPflanzeneigenschaften
Pflanzeneigenschaften
ZeichenerklärungAnbaubedingungen
Anbaubedingungen
ZeichenerklärungVerwendung
Verwendung/produzierte Formen