Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Die Laubpflanzen

Salix arbuscula

Weide, Ruch-Weide

ZeichenerklärungPflanzeneigenschaften
Pflanzeneigenschaften
ZeichenerklärungAnbaubedingungen
Anbaubedingungen
ZeichenerklärungVerwendung
Verwendung/produzierte Formen