Szkółki Kurowscy rośliny ozdobne

» Die Laubpflanzen

Salix repens 'Voorthuizen'

ZeichenerklärungPflanzeneigenschaften
Pflanzeneigenschaften
ZeichenerklärungAnbaubedingungen
Anbaubedingungen
ZeichenerklärungVerwendung
Verwendung/produzierte Formen